Duurzame alternatieven voor zeswaardig chroom in oppervlaktebehandeling

Zoeken :

FWVl Interreg-project ALT CTRL TRANS          

 

Website : http://www.altctrltrans.eu

 

GESCHIEDENIS VAN DE SITE

De huidige website werd in 2015 gecreëerd en was het resultaat van het werk van de werkgroep "Milieualternatieven voor chromateren" van PROMOSURF, de Franstalige vleugel van de VOM.

Deze site bekijk alle alternatieven van Cr6, niet alleen voor metallische deklagen maar ook voor conversielagen. 

In 2022, kreeg de website een nieuw jasje en werden er alternatieven voor hardchroomtoepassingen toegevoegd. Drie van deze alternatieve coatings werden ontwikkeld in het kader van het Interreg project Alt Ctrl Trans.

Sinds een aantal jaren wordt gezocht naar doeltreffende alternatieven voor hardchroomdeklagen die afgezet worden op basis van het toxische en kankerverwekkende chroomtrioxide (hexavalent chroom) dat daarom onder de strenge REACH-regelgeving valt. In de transport en maaksectoren, die zeer actief zijn in het grensoverschrijdende gebied, heerst er onzekerheid over de precieze toepassing van REACH. Hoewel er alternatieven voor hardchroom bestaan, voldoen deze niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties of vereisen zij nieuwe of grote aanpassingen van de productie-installaties.

Het FWVl Interreg-project ALT CTRL TRANS beoogt de ontwikkeling en implemantatie van haalbare en efficiënte alternatieven voor het hardverchromen in de transport- en maakindustrie.

In het project wordt op drie assen gewerkt:

- industriëlen bewust maken van het verbod op hexavalent chroom en samen met hen de specificaties bepalen die nodig zijn voor alternatieve behandelingen, afhankelijk van de verschillende toepassingen
- het ontwikkelen, op basis van
deze specificaties, van 3 alternatieve behandelingen: stroomloze nikkel-boor deklagen, elektrolytische deklagen op basis van nikkellegeringen, en deklagen door middel van plasma-getransfereerd booglassen.
- de in samenwerking met de industrie ontwikkelde
deklagen valideren en de resultaten van het onderzoek verspreiden onder de industrie via opleiding, workshops en seminars, maar ook via technologieoverdracht.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken hebben 8 complementaire partners uit de drie betrokken regio's hun krachten gebundeld : Materia NovaUMONSCRITT Matériaux InnovationENSAMUniversité de LilleCentre de compétence Forem PIGMENTS,  VOM et SIRRIS.

 

                                                                                                             

                                

 

   

                                                                 

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 


Avec le soutien du fonds européen
de développement régional

FWVl Interreg-project ALT CTRL TRANS                   
FWVl Interreg-project ALT CTRL TRANS                   
e3197642-be22-44e3-b1f3-787087eb7015 4189cc19-ec65-4b64-92cb-f262e1c8e9f2 00000000-0000-0000-0000-000000000000